Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

Förslag: Ny artilleriutbildning föreslås i Kristinehamn

Försvarsberedningen föreslår fyra nya regementen, utökad militär verksamhet och fler värnpliktiga.

Det står i den slutrapport som Försvarsberedningen på tisdagsmorgonen lämnade över till försvarsminister Peter Hultqvist.

För Värmlands del föreslås en ny artilleriutbildning i Kristinehamn.

Sveriges krigsorganisation utökas också från dagens 60 000 till 90 000. Antalet värnpliktiga ska utökas från 3000 till 8000 personer per år.

Stängdes ner 2004

När regementet i Kristinehamn lades ner 2004 såldes området och byggnaderna till ett privat företag. Sedan dess har området utnyttjas till förrådsverksamhet, men även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Kristinehamns kommun hyr lokaler av det privata företaget, skriver SVT Värmland.

Uppvaktade försvarsberedningen

Kristinehamns kommun vill nu att artilleriregementet A9 ska öppnas igen. Tillsammans med Karlstad och Karlskoga kommun har man uppvaktat försvarsberedningen och föreslagit att Kristinehamnsregementet ska bli en del av upprustningen av det svenska försvaret.

Och i slutrapporten finns nu Kristinehamn med.

Läs slutrapporten här:

Madelene Hårseth
Madelene Hårseth
054-19 00 00
madelene@varmland24.se