Foto: David Hårseth

Återkallad luftavfuktare orsakade branden i Östra Fågelvik – räddningstjänsten varnar allmänheten

Räddningstjänsten i Karlstadsregionen går nu ut och varnar efter att en återkallad luftavfuktare orsakat branden i en villa i Östra Fågelvik idag.

Enligt räddningstjänsten har man haft 35 bränder i fastigheter 2015 som orsakades av luftavfuktare. Elsäkerhetsverkert gick därför ut 2015 och varnar allmänheten för de aktuella modellerna.

Det står idag klart att en sådan modell orsakat branden i Östra Fågelvik. Räddningstjänsten i Karlstadsregionen varnar nu allmänheten för modellerna. Har du en sådan modell använd inte luftavfuktaren.

Lyckligtvis lyckades insatsledaren begränsa branden till källare med hjälp av en släckgranat.

Ingen människa skadades vid branden i Östra Fågelvik, men det kunde ha gått riktigt illa.

Farliga modeller fortfarande på marknaden
– Vi vill varna konsumenter för att två typer av luftavfuktare som fortfarande finns på marknaden och som är farliga. Det är modellerna Wood’s WD-12 som är tillverkad i Kina och Wood’s MDC20. Importören har återkallat båda modellerna från konsumenter för cirka ett år sedan, säger Thomas Nilsson, inspektör på Elsäkerhetsverkets produktavdelning.

Problemen handlar bland annat om att produktens kondensator inte klarar av en högre belastning. Belastningen ökar vid högre luftfuktighet och om filtret i produkten är tilltäppt.

– I bruksanvisningen ska det framgå hur ofta man behöver byta filter men under sensommarmånaderna då luftfuktigheten ökar är det bra att kolla filtren extra, säger Thomas Nilsson.

Det är viktigt att köpa en luftavfuktare som klarar storleken på lokal som den placeras i. Olika luftavfuktare har olika kapacitet. Om ett rum är 20 kvadratmeter så ska man köpa en som klarar 30-40 kvadratmeter annars kan den börja brinna för att den inte klarar av den höga belastningen som blir i rummet.

Tänk på det här när du har en luftavfuktare
Var noga med att läsa bruksanvisningen för just din luftavfuktare.

Se över filtret i luftavfuktaren.
Kontrollera filtret extra noga om du ska åka bort under längre tid.
Köp en luftavfuktare som klarar av rummets dimensioner.
Se till att du har jordfelsbrytare och seriekopplade brandvarnare installerade.

Har du köpt den här produkten?
Har du Wood’s WD-12 eller Wood’s MDC20 så sluta använd den och ta kontakt med ditt försäljningsställe eller ta direktkontakt med Wood’s e-post service@woods.se eller telefon 031 -76 13 61 10.

David Hårseth
David Hårseth
054-19 00 00
david@varmland24.se